DCM Antagon 4-3-2

DCM Antagon 4-3-2

+ 50% organske tvari + Trichoderma spp.

Organski poboljšivač tla NPK 4-3-2 s Trihodermom spp. Za poboljšanje strukture i biološke plodnosti tla.

VRH