Basfoliar® Combi-Stipp 15 CaO

Basfoliar® Combi-Stipp 15 CaO

9% N + 15% Ca + 1% MgO + B, Zn, Mn

Tekuće kalcijevo gnojivo za prevenciju fizioloških poremečaja. Za folijarnu primjenu.

VRH