Basfoliar® Fruits 0-40-15

Basfoliar® Fruits 0-40-15

40% P + 15% K + 5% MgO + B, Fe

Folijarno gnojivo i biostimulator s fosforom u obliku kalijevih-fosfita za jačanje obrambenog mehanizma biljke.

VRH