Basfoliar® Triple flo

Basfoliar® Triple flo

9% Cu + 22% Mn + 33% Zn + 4% N

Koncentrirana suspenzija bakra (Cu), mangana (Mn) i cinka (Zn) za folijarnu primjenu.

VRH