Easy Start® TE-Max BS 11-48-0

Easy Start® TE-Max BS 11-48-0

11% N + 48% P + Bacillus subtitlis (E4-CDX®) + Fe, Mn, Zn

Mikrogranulirano startno NP gnojivo s Bacillus subtilis (soj E4-CDX®) za primjenu uz sjetvu ili sadnju.

VRH