Hakaphos® Naranja 15-5-30

Hakaphos® Naranja 15-5-30

15% N + 5% P + 30% K + 2% MgO + 10% SO+ mikroelementi

Vodotopivo gnojivo za primjenu u fazama rasta i dozrijevanja plodova. Za fertirigaciju i folijarnu primjenu.

VRH