DCM Vivisol® Minigran®

DCM Vivisol® Minigran®

60% organske tvari + Bacillus amyloliquefaciens

Organski poboljšivač tla s Bacillus amyloliquefaciens za poboljšanje fizikalne i biološke plodnosti tla ili supstrata. Minigran® tehnologija.

VRH